ՈՒսուցման Օրացույց


Տան Էջ

Տարեթիվ

Վերնագիր-Ունկնդիրներ-Նկարագրություն

Լեզուն*

Ականջակալներով թարգմանություն

Տեղը

Ժամը

Արժեքը

Գրանցում

Երաշխավորող

Խաղաքարտեր

11/18/2017

Desarrollo Integral del niño en la area socio-emocional (Խնամակալների համար)
En este taller trataremos en qué consiste el desarrollo socioemocional y por qué es importante, factores que lo impactan, consideraciones generales, estándares, cómo estimularlo y qué hacer si se detecta o se sospecha de un problema.

Իսպաներերն

3325 Wilshire Blvd Suite 1100 Los Aneles Ca 90010

      9:00am   - 11:00am

Անվճար

Por favor de registarse al caregistry.org

11/18/2017

Desarrollo Integral del niño en la area fisica (Խնամակալների համար)
En este taller trataremos en qué consiste el desarrollo físico y por qué es importante, factores que lo impactan, consideraciones generales, estándares, cómo estimularlo y qué hacer si se detecta o se sospecha de un problema.

Իսպաներերն

3325 Wilshire Blvd Suite 1100 Los Angeles Ca 90010

      12:00pm   - 2:00pm

Անվճար

Por favor de registarse al caregistry.org

* Այս ուսուցիչը երկլեզվանիե: Կախված հաճախոհներից, դասը կարողե դասավանդվել երկու լեզուներով կամ դասարանի մեծամասնության լեզվով