ՈՒսուցման Օրացույց


Տան Էջ

Տարեթիվ

Վերնագիր-Ունկնդիրներ-Նկարագրություն

Լեզուն*

Ականջակալներով թարգմանություն

Տեղը

Ժամը

Արժեքը

Գրանցում

Երաշխավորող

Խաղաքարտեր

3/17/2018

Curso de Certificacion de RCP Pediatrico & Primeros Auxilios Pediatricos (Խնամակալների համար)
Este curso es para proveedores de cuidado infantil hogareño, maestros y otras personas que cuidan niños sin licencia que viven y/o trabajan en las areas de servicios de Pathways. Para registrarse por favor llame al 213-427-2710 y se le enviara una forma de registracion.

Իսպաներերն

3325 Wilshire Blvd #1100 Los Angeles Ca 90010

      9:00am   - 5:00pm

Անվճար

Գրանցում
(213) 427-2710

* Այս ուսուցիչը երկլեզվանիե: Կախված հաճախոհներից, դասը կարողե դասավանդվել երկու լեզուներով կամ դասարանի մեծամասնության լեզվով